Το κλίμα της Καλαμπάκας και των Μετεώρων

Η οροσειρά στα ανατολικά και βόρεια της περιοχής βιώνει μια έντονη κλιματική αλλαγή με υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και τρομερό κρύο με έντονες χιονοπτώσεις το χειμώνα. Το καλοκαίρι είναι η πιο ξηρή εποχή, ενώ οι καταιγίδες εμφανίζονται όλο τον υπόλοιπο χρόνο, ειδικά σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Βλάστηση

Η περιοχή περιλαμβάνει λόφους γεμάτους δάση, κοιλάδες, ποταμούς και παρόχθια δάση ανατολικών πλατάνων (Platanus orientalis) και ειδών όπως η ενδημική Centaurea lactiflora (που εντοπίζεται κοντά στο χωριό Κονισκός) και η Centaurea kalambakensis. Η πλησιέστερη προστατευόμενη περιοχή είναι το Αισθητικό Δάσος Τρικάλων (280.000 m2), το οποίο δημιουργήθηκε το 1979 και έχει φυτευτεί με πεύκα (Pinus halepensis) και μεσογειακά κυπαρίσσια (Cupressus sempervivens).

Πανίδα

Στα θηλαστικά περιλαμβάνονται ο γκρίζος λύκος (Canis lupus V) και η βίδρα (Lutra lutra). Η περιοχή ήταν φημισμένη στη δεκαετία του 1970 για τον πληθυσμό των αρπακτικών της, με τέσσερα είδη ορνίθων: γυπαετό (Gypaetus barbatus), μαυρόγυπα (Aegypius monachus), όρνιο (Gyps fulvus) και ασπροπάρη (Neophron percnopterus) και τέσσερα είδη αετού: χρυσαετό (Aquila chrysaetos), φιδαετό (Circaetus gallicus), σταυραετό (Hieraaetus pennatus) και σπιζαετό (Hieraaetus fasciatus) και βελτιωμένο χρυσογέρακα (Falco biarmicus).

Άλλα είδη πτηνών που συναντώνται στην περιοχή είναι το πετροχελίδονο (Apus melba), το βράχοχελίδονο (Hirundo rupestris) και το μιλτοχελίδονο (Hirundo daurica). Ο κλειδωνάς (Parus lugubris) είναι ένα ακόμη στρουθιόμορφο πτηνό της οικογενείας των Παριδών συναντάται στην κοιλάδα. Η περιοχή παραμένει σημαντική για τα αρπακτικά πουλιά, με τα αναπαραγόμενα είδη του σφηκιάρη (Pernis apivorus), του τσίφτη (Milvus migrans – δέκα ζεύγη), του ασπροπάρη (με 50 ζεύγη, τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ελλάδα, αλλά με δείγματα μείωσης),του φιδαετού (5 ζεύγη), του σαϊνιού (Accipiter brevipes), του κραυγαετού (Aquila pomarina – ένα ζεύγος), του σταυραετού (τρία έως πέντε ζεύγη), του σπιζαετού (ένα ζεύγος) και του πετρίτη. Επιπρόσθετα, εντοπίζεται μαύρος πελαργός (Ciconia nigra – δύο ζεύγη) και χαλκοκουρούνα (Coracius garrulus – δέκα ζεύγη).
(Grimmet and Jones, 1989)

Meteora Hotels

Booking.com

Read our Reviews

See what people really think about our tours - Read customer reviews here on our website or over at tripadvisor.com!

Our Best Selling Tours

Best Selling Tours

Best Sellers